No-Carjack ®

De Cargo-Lock No-Carjack® is een anti-diefstalsysteem dat auto’s beveiligt tegen car- of homejacking. De No-Carjack® beveiliging treedt pas in werking nadat de diefstal heeft plaats gevonden en de dief, samen met de wagen, reeds verwijderd is van de plaats van diefstal cq bestuurder!

Optioneel kan er een tracking en tracing module worden bijgeplaatst waardoor het voertuig snel kan worden opgespoord. Leverbaar in 12 en 24 Volt.